การจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ
ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ
โดยมี ผอ.สหัส คำบู่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญ
การรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัย พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและพัฒนาวิทยาลัยต่อไป #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…