การจัดทำแปลงเกษตรในโครงการหลักเกษตรยั่งยืน แปลงเกษตรสาธิตให้วัดพระศรีอารย์

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มอบหมายแผนกวิชาพืชศาสตร์ นำโดย อ.อารีรัตน์ เอี่ยมอำนวย หัวหน้าแผนกวิชาฯและงานลูกเสือวิสามัญ เข้าจัดทำแปลงเกษตรในโครงการหลักเกษตรยั่งยืน แปลงเกษตรสาธิตให้วัดพระศรีอารย์ โดยมี พระครูวิทิตพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์ ให้ข้อมูลและติดตามการดำเนินงาน โครงการเกษตรยั่งยืน แปลงเกษตรสาธิต โดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ มีคณะนักเรียนนักศึกษาแผนกพืชศาสตร์และลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หน่วยวิทยาลัยเกษตรราชบุรี เข้าดำเนินการ ณ วัดพระศรีอารย์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี#เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เด็กพืชศาสตร์ #ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน