การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ภายใต้โครงการเลี้ยงแมลงทหารดำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เพื่อการเรียนรู้การเลี้ยงแมลงทหารดำ สำหรับมาลดต้นทุนค่าอาหารไก่ของทางโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานทักษะอาชีพและทักษะชีวิตให้กับนักเรียน วันที่ 23 มิถุนายน 2566

คลังภาพ…