การทำข้อตกลง MOU ร่วมกับสถานประกอบการ ฟาร์มไร่สานฝันปันรัก

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และคณะครู แผนกวิชาพืชศาสตร์ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ MOU กับ ฟาร์มไร่สานฝันปันรัก โดยคุณใจทิพย์ ศักดิ์ธนกุล ในส่วนของงานการผลิต วางแผนปลูก ปลูกและดูแล การเก็บเกี่ยว ผลผลิตทั้งพืชผักและผลไม้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย งานด้านการตลาด การประเมินผลผลิตออกจำหน่าย แพ็คสินค้า เซ็คสต็อกสินค้าก่อน-หลัง การจำหน่าย รวมทั้งการส่งนักศึกษาเขาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #MOUพืชศาสตร์