การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 32

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี คณะครู นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2566 โดยระดับ ปวช.และ ปวส.ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

คลังภาพ…