การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ “ราชบุรีเกมส์” พ.ศ. ๒๕๖๗ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ “เมืองโอ่งเกมส์” พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ 22 มกราคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ “ราชบุรีเกมส์” พ.ศ. ๒๕๖๗ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ “เมืองโอ่งเกมส์” พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามฝึกซ้อมและแข่งขัน โดยมี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานร่วมกับส่วนราชการ อปท เอกชน จังหวัดราชบุรี ณ ศาลากลาง จ.ราชบุรี #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว