การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาความเห็นชอบในการเลือกซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2/2566

วันที่ 5 ตุลาคมม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และนักเรียนนักษา ภาคี4ฝ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาความเห็นชอบในการเลือกซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2/2566 ของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี