การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2567

วันที่ 3 เมษายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และนักเรียนนักษา ภาคี4ฝ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการภาคี4ฝ่าย ในการพิจารณาความเห็นชอบในการเลือกซื้อหนังสือเรียน และเอกสารประกอบการสอน ใบงาน ใบความรู้ ของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี