การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

วันที่ 7 เมษายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และนักเรียนนักษา ภาคี 4 ฝ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาความเห็นชอบในการเลือกซื้อหนังสือเรียน ของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…