การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/67 เพื่อหารือข้อราชการ รับ-แจ้งข่าวสารนโยบายจากผู้บริหารและความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำปี 1/2567 ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี