การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และ นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการฯ ร่วมรับฟังนโยบาย”การพัฒนาอาชีวศึกษา” ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566) โดยมีคณะผู้บริหารของหน่วยงานส่วนกลาง ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี #เรียนดีมีความสุข #ประชุมผู้บริหารอาชีวะทั่วประเทศ #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี