การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคกลาง เกษตรชายแดนแฟร์ ครั้งที่ 43

การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคกลาง
เกษตรชายแดนแฟร์ ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2565
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

วันที่ 22 ธันวาคม 2565

-ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินทุกสาขาและครูที่ปรึกษา
-การแข่งขันทักษะช่างยนต์
-การแข่งขันทักษะการขับแทรกเตอร์ล้อยาง
-การแข่งขันนันทนาการ

คลังภาพ…

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน