การประเมินผลการดำเนินงาน”โครงการชีวโดยวิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาค ภาคกลาง” ประจำปี 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 65 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยมีนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินผลการดำเนินงาน”โครงการชีวโดยวิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาค ภาคกลาง” ประจำปี 2565 ประเภทที่ 1 การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

คลังภาพ…