การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมิน ปีการศึกษา2565)

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มอบหมายให้ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แผนกวิชาอุตสาหกรรมและแผนกสัตวรักษ์ พร้อมด้วย นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาสัตวรักษ์ พร้อมผลงานสเปรย์สมุนไพรกำจัดเห็บ เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

คลังภาพ…