การมอบใบประกาศนียบัตร โครงการ rbcat green

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มอบใบประกาศนียบัตรในโครงการ rbcat green ดำเนินการโดย ว่าที่ ร.ต.พงศธร สินธุรัตน์ โดยเป็นโครงการที่มุ่งเน้น ให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบและรักษาความสะอาด ช่วยกันดูแลความสะอาด บริเวณที่รับผดชอบทุกวัน รวมถึงการเรียนรู้การกำจัดขยะจากเศษใบไม้ โดยใช้ไส้เดือนเป็นผู้ช่วยในการย่อย และหาแนวทางในการกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ ภายใต้ชื่อ ถังรักษ์โลก และถังดักจับไขมัน เพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ในวิทยาลัย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

คลังภาพ…