การรับมอบทุนการศึกษา จาก พระครูพิสุทธิธรรมากร (เจ้าอาวาสวัดหุบมะกล่ำ)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ รับมอบทุนการศึกษา จาก พระครูพิสุทธิธรรมากร (เจ้าอาวาสวัดหุบมะกล่ำ) อ.บ้านโป่ง ราชบุรี ศิษย์เก่า รุ่น 12 จำนวน 5,000 บาท ให้กับวิทยาลัยฯเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในลำดับต่อไป #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี