การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามนโนบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามนโนบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 6 สิงหาคม 2562
>>คลังภาพ<<