การศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหมายให้ นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการ นางสาวปฐมพร ทองคำเจริญ หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา พร้อมคณะครูที่ปรึกษาธุรกิจ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 เพื่อศึกษาแนวทางการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี