การอบรมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 12(From Gen Z to be CEO 2023)

วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 12(From Gen Z to be CEO 2023)

1. ประสบการณ์จาก CEOs สู่แรงบันดาลใจ

2. ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ : Road to Entrepreneurs

3. ความรู้เบื้องต้นและ Logistics เพื่อการส่งออก

4. วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ

5. การตลาด E-commerce และแพลตฟอร์มออนไลน์

6. แนวคิดการทำธุรกิจสู่สากล : Internationalization เพื่อบ่มเพาะกลุ่มคนเจเนอเรชั่นซี (Generation Z) ให้ก้าวสู่การเป็นซีอีโอยุคใหม่

คลังภาพ…