การออกแนะแนวศึกษาต่อ สายอาชีพ ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์และโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และคณะครู ดำเนินการออกแนะแนวศึกษาต่อ สายอาชีพ ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์และโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…