การเตรียมความพร้อมสำรวจชั้นดินและหาความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน ในโครงการจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐ์ พงศ์พูนศรี และคณะสำรวจ การเตรียมความพร้อมสำรวจชั้นดินและหาความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน ในโครงการจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ ในการขุดเจาะสำรวจชั้นดิน และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

ภาพเพิ่มเติม