การให้คำแนะนำข้อมูลในเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา การทะเลาะวิวาทและการพนัน โดย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขาดิน

วันที่ 16 ธันวาคม 65 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ได้รับการประสานงาน การให้คำแนะนำข้อมูลในเรื่องกัญชา ยาเสพติดในสถานศึกษา
รวมถึงการทะเลาะวิวาทและการพนันฟุตบอลในช่วงฟุตบอลโลก เพื่อควบคุม ลด และขจัดปัญหายาเสพติด การพนันทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขาดิน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…