กิจกรรมถวายพระพรแด่องค์อุปถัมภ์ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี จัดกิจกรรมถวายพระพร นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหารและคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ขอน้อมถวายพระกำลังใจ แด่องค์อุปถัมภ์ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง “หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายพระกำลังใจ แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #อกทหน่วยราชบุรี #เรารักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา #เรารักพระเทพ