กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นำนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันกล่าวบทสวดมนต์ บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ สวดทำนองสรภัญญะ และคำบูชาในวันวิสาขบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา จากนั้นจึงเดินเวียนรอบปูชนียสถาน 3 รอบ โดยในขณะที่เดินพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณด้วยการสวดบท อิติปิโส (รอบที่หนึ่ง) ระลึกถึงพระธรรมคุณด้วยการสวด สวากขาโต (รอบที่สอง) และระลึกถึงพระสังฆคุณด้วยการสวด สุปะฏิปันโน (รอบที่สาม) จนกว่าจะเวียนครบ 3 รอบ ณ วัดป่าศรีมงคลธรรม

คลังภาพ…