กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 65 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
โดยงานกิจกรรมฯ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

คลังภาพ…