กิจกรรมหน้าเสาธง รวมทั้งให้โอวาท นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ คณะะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง รวมทั้งให้โอวาท นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 จุดมุ่งหมาย ความสำเร็จของชีวิต การศึกษาและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน การตั้งใจทำหน้าที่ในด้านการศึกษาเพื่อให้การศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนเอง #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เรียนดีมีความสุข