กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27-29 มกราคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายอินทรแคมป์ จ.กาญจนบุรี
โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…