กิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai Nation Flag Day) และครบรอบ ๑๐๖ ปี ธงชาติไทย

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai Nation Flag Day) และครบรอบ ๑๐๖ ปี ธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง