กิจกรรมแนะแนวรับสมัคร “ทหารออนไลน์”

วันที่ 8 ธันวาคม 65 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี งานแนะแนว โดย อ.จันทร์เพ็ญ ธรรมสังวาลย์ หัวหน้างานแนะแนว นำคณแนะแนวและศึกษาต่อ
เข้าแนะแนวรับสมัคร “ทหารออนไลน์” รองรับ 3 หน่วยราชการ สำหรับปี 2566 กระทรวงกลาโหมได้ขยายการรับสมัครทหารออนไลน์ ไปใน 3 ส่วนราชการ เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าประจำการมากขึ้น ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพอากาศ และกองทัพบก ผ่านช่องทางเว็บไซต์ rcm66.rta.mi.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565 – 29 มกราคม 2566 แนะแนวโดย รต.มนตรี โสภา ชุดปฎิบัติงานกิจการพลเรือน กองพันทหารช่างที่ 51(ชป.กร)
และชุด ชป.รร ช.พัน51 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…