กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 

วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

คลังภาพ…