กิจกรรม “โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม”

วันที่ 13-15 พ.ค. 2562 นักเรียนนักศึกษาใหม่ ได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า พัฒนาทำความสะอาดที่ วัดเขาส้ม วัดพระศรีอารย์ และวัดป่าศรีมงคล

>>คลังภาพ<<