งาน “ทำบุญเมืองราชบุรี“

วันที่ 11 มกราคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ และนางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมงาน “ทำบุญเมืองราชบุรี“ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตร และบริการตัดผมฟรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานอื่น ๆ เข้าร่วม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี