งาน 20 ปี โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมาย นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการและ นายณัฐพล เดชภูมี หัวหน้างานงานชีววิถี เข้าร่วม งาน20 ปี โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือและรับฟังคำชี้แจงเกณฑ์ประเมินชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคาร50ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ นนทบุรี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี