จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน”

วันที่ 5 เมษายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ คณะครู ร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ร่วมกับหน่วยงานราชการ อำเภอโพธาราม ณ วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

คลังภาพ…