ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย เข้าร่วมหารือการเตรียมความพร้อมเนื่องในสถานการณ์ โควิด19 ขอรับ “ชุดตรวจ ATK” ฟรี ผ่าน “แอพฯ เป๋าตัง”

วันที่ 3 พ.ย. 2564 ..ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นายวิจักร เสาวนิช ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมหารือการเตรียมความพร้อมเนื่องในสถานการณ์ โควิด19 ก่อนการเรียนแบบ On Site กับ นายเสริมศักดิ์ นวลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาชะงุ้ม และขั้นตอนขอรับ “ชุดตรวจ ATK” ฟรี ผ่าน “แอพฯ เป๋าตัง” ให้กับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยรับได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใกล้บ้าน ฟรี ผ่าน “แอพฯ เป๋าตัง” หากไม่มีใช้เลข บัตร ปชช13หลักก็ได้👍

กลุ่มเป้าหมาย

1.ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด)

2.ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)

3.ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด

4.ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน

2.แจกที่หน่วยบริการ ได้แก่ รพ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง รวมถึงคลินิก และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่สีแดงเพื่อให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงนำกลับไปตรวจที่บ้าน โดยประชาชนขอรับผ่านแอปเป๋าตัง หากเข้าเกณฑ์ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง

🔻ขั้นตอนการทำแบบประเมินหาความเสี่ยง เพื่อรับชุดตรวจ

1.เปิดหน้าเป๋าตัง กดเลือก ฟรีชุดตรวจโควิด

2.แบบประเมินก่อนรับชุดตรวจ

3.เลือกจังหวัด และตอบแบบประเมินวิเคราะห์หาความเสี่ยง

4.แบบประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว พบว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อจึงได้รับสิทธิขอรับชุดตรวจ 2 ชุด ที่หน่วยบริการภายในวันที่ทำแบบประเมินฯ

🛑ขั้นตอนการค้นหา หน่วยบริการ

1.สามารถค้นหาหน่วยรับบริการได้ที่ปุ่ม หน่วยบริการใกล้ฉัน เพื่อขอรับชุดตรวจ

2.ตรวจสอบหน่วยบริการที่ใกล้เคียง

3.และสามารถติดต่อเพื่อตรวจสอบ และขอนัดรับชุดตรวจได้

🛑ขั้นตอนการรับชุดตรวจ ตรวจ และบันทึกผล

1.เมื่อถึงหน่วยบริการที่ร่วมโครงการแล้ว กดปุ่มสแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ

2.สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ

3.เมื่อรับชุดตรวจแล้ว ทำการตรวจด้วยตนเอง

4.ทำการบันทึกผลตรวจ โดยกดปุ่มบันทึกผลตรวจ

5.ทำการบันทึกผลตรวจ และกดยืนยัน

6.กดยืนยันผลตรวจ

7.ถ้าผลเป็นบวกสามารถลงทะเบียนเข้ารับการรักษา Home Isolation ของ สปสช. โดยเลือกช่องทางการรักษาตัวที่พักปัจจุบัน หรือรักษาตัวที่ภูมิลำเนาได้