นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่2

💉ไฟเซอร์เข็มสองมาแล้ว…👍3/11/64

วันนี้..นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่2 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด นำโดย ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการฯ คณะครู เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง เพื่อการเตรียมความพร้อมเรียน On Site📕 ภาคเรียน 2/2564  คลังภาพ…