ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว พนักงานเกษตรพื้นฐาน ประจำฟาร์มสัตวศาสตร์

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว พนักงานเกษตรพื้นฐาน ประจำฟาร์มสัตวศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม…