ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถขุดตีนตะขาบ

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อ รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 65 แรงม้า
รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 65 แรงม้า