ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว