ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานเกษตรพื้นฐาน)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานเกษตรพื้นฐาน)