ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2565

วันที่ 27 พฤศจิกายน 65 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
คณะผู้บริหาร คณะครู ดำเนินการ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2565
ขึ้นเพื่อชี้แจงนโยบายสถานศึกษา ระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษารับทราบและปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
รวมถึงการพบ พูดคุยและสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกัน ระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนนักศึกษา

#เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…