พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

 พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยมี นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเขาเขียว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

คลังภาพ…