พิธีลงนามความร่วมมือ MOU กับบริษัทเมเจอร์ฟาร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 7 ธันวาคม 65 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
และคณะครู แผนกวิชาพืชศาสตร์ เข้าทำพิธีลงนามความร่วมมือ MOU กับบริษัทเมเจอร์ฟาร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ในการส่งนักศึกษาเขาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…