พิธีลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุทธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พิธีลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุทธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 31 พฤษาภาคม 2562

>>คลังภาพ<<