พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566”

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มอบหมาย นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการฯ คณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566” เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดบ้านเลือก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี