พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ หอประชุมเขาเขียว #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #5ธันวา #จิตอาสา