พิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน“วันนวมินทรมหาราช”

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีและคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน“วันนวมินทรมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 โดยมี นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี