พีธีปิดและมอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมพัฒนาครูสถาบันเทคโนโลยีกำงปงเฌอเตียล และสถาบันกำปงสปือด้านการศึกษา สาขาสัตวรักษ์

พีธีปิดและมอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมพัฒนาครูสถาบันเทคโนโลยีกำงปงเฌอเตียล และสถาบันกำปงสปือด้านการศึกษา สาขาสัตวรักษ์ ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอณาจักรกัมพูชา
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
>>คลังภาพ<<