มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ผ่านรางวัลมาตรฐานเหรียญทอง ในการแข่งทักษะองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ภาคกลาง ครั้งที่ 44

วันที่ 9 มกราคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และนางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ผ่านรางวัลมาตรฐานเหรียญทอง ในการแข่งทักษะองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ภาคกลาง ครั้งที่ 44 ที่จังหวัดลพบุรีที่ผ่านมา #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี