ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ด้วยความยินดียิ่ง

>>คลังภาพ<<